Skuteczność dobrego speechu

Jeśli będziemy stosować powyższe narzędzia można oczekiwać, że mówca w ten sposób będzie mógł przygotować wyjątkowy przekaz.

To będzie oznaczać, że można przyjąć pewne narzędzia oraz parametry, które pozwolą nam wypracować wyjątkowe efekty speechu. Ich natura może być albo krótko albo długofalowa. W pierwszym przypadku ocenę przemówienia oceniaj się w jakości speechu i ogranicza się wnioski do przeżyć w momencie prezentacji. Słuchacz, który będzie odbiorca przemówienia musi umiejętnie być w stanie podłączyć się do treści przekazu. Najlepiej będzie można to zrobić za pomocą przykładów, które odnoszą się do jego życia.

Co z celami z jakimi wychodzi się do słuchaczy?

Efekty długofalowe tak naprawdę będą jednak bardzo trudne do wypracowania jak i też do uchwycenia. Dlatego to jak się wydaje taki problem, który ma duże znaczenie. Jednocześnie powinno się tą kwestię brać pod uwagę. Kluczowa będzie zmiana postaw. Efekt długofalowy to bowiem ten element, który może podnosić efektywność poszczególnych pracowników, zespołów oraz działów. To jak się wydaje będzie miało spore znaczenie. Wielu liderów firm zakłada, że 30 minutowy, energetyczny speech sprawia, że cała organizacja będzie mogła przejść rewolucję.

Tak naprawdę w każdej strukturze można znaleźć takie osoby, które mają wewnętrzną motywację i zwiększać będą swoją efektywność, a speech stanie się tym elementem, który będzie prowadził do trwałej zmiany. Należą oni jednak nadal do zdecydowanej mniejszości i tak naprawdę już nie będą w związku z tym zmotywowani. Reszta wymagać będzie działań stałych, długofalowych.

Na zmianę postaw potrzeba oczywiście więcej pracy oraz więcej czasu. Należy również pamiętać o tym, że każdy speech motywacyjny będzie przygotowywany w taki sposób, że będzie tam dużo energii i wysoka intensywność. Jednocześnie jest to zdarzenia krótkotrwałe, często jednostkowe. Założenie będzie jednak zawsze takie same. Przemówienie dotychczasowo merytoryczne przekształcają się przede wszystkim w takie przemówienia, w ramach których dużo się dzieje. Speech motywujący ma dużą intensywność, ale jest ona krótkotrwała proces wdrażania założeń będzie natomiast funkcjonował nieco inaczej.

Podsumowanie

Większość przemówień jest więc z góry skazana na porażkę i tak naprawdę przemówienie dobre, które nie przekroczy teorii nad emocjami będzie tak naprawdę trudne do przygotowania.

Warto przeczytać