Emocjonalne prowadzenie oraz zawartość o charakterze merytorycznym Każdy, kto zamierza wygłosić naprawdę dobre, a więc wpływające na ludzi zarówno w trakcie, jak i już po, przemówienie, musi zdać sobie sprawę z tego, że proces jego przygotowania oraz realizacji to dwie naprawdę ważne sfery.

Pierwszą z nich jest to, w jaki sposób prowadzone jest przemówienie. Odnosi się to do osobowości, sfery emocjonalnej, zdolności opowiadania historii, a także poziomu motywacji.

Druga sfera to natomiast merytoryczna zawartość prezentacji. Chodzi w tym wypadku o jakość samej treści. Efektywne przemówienie to konieczność połączenia ze sobą aż dwóch kwestii. Dopiero bowiem połączenie efektywnego prowadzenia z merytoryczną zawartością może zapewnić sukces. W przeciwnym razie nawet najlepszy specjalista skutecznie zanudzi swoich słuchaczy, a doskonały showman nie przekaże żadnej istotnej treści. To właśnie z tego powodu te dwa elementy mają tak istotne znaczenie dla udanego przekazu.

Jakich błędów unikać?

Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, czego nie należy robić. Najczęściej popełnianym błędem jest brak podłączenia słuchacza do przemówienia. W efekcie pojawia się brak identyfikacji. Taki słuchacz dojdzie do wniosku, że mowa nie jest skierowana do niego, że nie jest o nim i że nie ma zastosowania w jego życiu. Doskonałym przykładem jest prezes dużej korporacji, który wygłasza do swoich pracowników przemówienie o charakterze propagandy sukcesu. Tak naprawdę jednak pracownicy dojdą do wniosku, że jest ono oderwane od rzeczywistości. I tak na przykład jeden z nich właśnie przypomina sobie, że ostatnio nadmiar pracy jednego z kolegów o mały włos nie zakończył się dla niego rozwodem z żoną.

W efekcie dochodzi do wniosku, że to, co mówi prezes to jedynie nic nie znaczące frazesy. Słuchający podejdą do takiej mowy bez emocji. Po odsiedzeniu w sali podczas spotkania wrócą do swoich zajęć, a wygłoszona mowa nie będzie miała żadnego wpływu na funkcjonowanie firmy. Speech o charakterze motywacyjnym trzeba skonstruować tak, aby przekonywał on pracowników do stawianych w nim tez. Muszą oni się z nimi także identyfikować. W przeciwnym razie trudno oczekiwań jakiegokolwiek, nawet naprawdę niewielkiego efektu.

Warto przeczytać