Przekaz dla słuchaczy w najlepszej formie, w abstrakcyjnym koncepcie, powinien być połączony z emocjami oraz poruszać sprawy jakie są blisko związane z ich życiem.

Nie spodziewajmy się dobrych wyników lub ich poprawy, jeśli zamiast podkreślania sukcesów, osoba odpowiedzialna za dział ogranicza się tylko do krytyki czy negacji wszystkich działań. To zazwyczaj przynosi całkiem odwrotny skutek, w postaci obniżenia efektywności i spadku motywacji wydajniejszej do pracy, a dodatkowo obniży poczucie wartości wśród pracowników.

Kolejnym z błędów jakie popełniają liderzy grup, to jednostronna komunikacja ograniczająca się do narracji i przekazu abstrakcji. Przekaz w tej formie staje się nudny i sprawia, że słuchaczy ogarnia senność. Trudno w takim przekazie wychwycić i zapamiętać wszystkie najważniejsze informacje, tym samym tego typu pokaz abstrakcji nie ma dużego sensu. Konieczna jest zmiana tonu głosu, emocji z tym związanych, gestykulacji, czyli wszystko co wprowadza aktywna komunikację. Jeśli chcemy, aby wszyscy dobrze zrozumieli i odebrali nasz przekaz, zawsze musimy postarać się, aby ubrać go w prosty i zwięzły język, najlepiej poparty przykładami,które ułatwia zrozumienie i sprawią, że stanie się wiarygodny. Każdy dobry mówca, najczęściej związane jest to także z przywództwem w grupie, zanim wygłosi przemówienie powinien zadać sobie kilka pytań które ułatwią przekaz.

Są to między innymi pytania dlaczego dana grupa ma mnie słuchać? Co mam do przekazania? Czy dobrze mnie zrozumieli wcześniej i nie popełniają błędów?

Wszystkie te elementy sprawią, że wypowiedzi staną się pewnikiem dla osób słuchających i będą wartością jaką wykorzysta się w codziennym działaniu firmy. Dobry mówca wykorzysta dwa elementy : retorykę oraz emocje związane z wypowiedzią, które potrafią zmotywować słuchaczy do działania. Warto w trakcie wypowiedzi odwoływać się do różnych sfer i sił dotyczących bezpośrednio danej grupy. Doświadczony mówca zadba też o to, aby słuchacze przyszli najedzeni, wyspani, wypoczęci, czyli nie zorganizuje spotkania wczesnym rankiem po wieczorze integracyjnym w firmie. W trakcie dyskusji jaka powstanie w trakcie speechu wyłonią się problemy, które nie wszyscy zrozumieją i nie każdy od razu pojmie ich istotę, na to potrzebujemy niekiedy więcej czasu. Niekiedy także trzeba poruszyć tematy kim chcemy być i co chcemy robić w przyszłości, co pomoże łatwiej zrealizować plany na przyszłość.

Warto przeczytać